Bentonit Kükürt

Bentonit, volkanik kül veya tüf gibi maddelerin (kil) son derece küçük kristaller (mikronize) halindeki yumuşak formudur. Yüksek su emme kapasitesinden dolayı toz kükürtle özel yöntemlerle karıştırılarak elde edilen bentonit kükürt, kükürtün toprakta sulamaya bağlı olarak dereceli çözünmesine ve bitkinin yaşamı boyunca uygun miktarlarda kükürt almasına olanak sağlar.

Sulfertin özel çözümü olan SULPHERT SULPHUR BENTONIT, diğer taban gübreleri ile sorunsuz karışabilmekte ve her türlü gübreleme makinası ile uygulama yapılabilmektedir.

Sulfert, çiftçimizin ürettiği ürünlere göre en uygun çözümü sunmak adına 4 ayrı bentonit kükürt üretimi yapmaktadır.

Organik Bentonit

Bentonit, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden oluşan yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır. Bentonitin tarım için önemi içerisinde bulunan minerallerin bitki için doping etkisi yapmasıdır.

Bitki için gerekli inorganik mineralleri sağlayan bentonite, çeşitli yöntemlerle üretilen organik materyallerin (karbon içerikli) eklenmesi ile bitki için son derece uygun bir beslenme sağlanmış olur. Sulfert Kimya, organik bentonit üretiminde Türkiye’de uzmanlaşmış nadir firmalardandır.

Zinc Bentonit

Bentonitin çinko elementi yönünden güçlendirilmiş olan türüne çinko bentonit / zinc bentonit ismi verilir. Çinko yönünden besleyici değeri yüksek mahsulün üretiminde önemli besleyicilik sağlar.

Bakır Bentonit

Bentonitin bakır elementi yönünden güçlendirilmiş olan türüne bakır bentonit / cupper bentonit ismi verilir. Bakır yönünden besleyici değeri yüksek mahsulün üretiminde önemli besleyicilik sağlar.

Iron Bentonit

Bentonitin demir elementi yönünden güçlendirilmiş olan türüne demir bentonit ismi verilir. Demir yönünden besleyici değeri yüksek mahsulün üretiminde önemli besleyicilik sağlar.

Sulfert Kimya Sanayi A.Ş