Alüminyum Sülfat

Alüminyum sülfat alüminyum elementi ve sülfat kökü (kükürt ve oksijen) içeren bir kimyasal bileşiktir. Beyaz kristal yapıda ve nadiren doğada kendiliğinden oluşan bir maddedir. Endüstride ise Alüminyum hidroksitin sülfürik asit ile tepkimesi sonucu üretilir.

Alüminyum sülfat, tarih boyunca önemli bir bileşik olmuştur. Potasyum sülfat ile birlikte alüminyum sülfat ülkemizde şap ismi ile de bilinir. Gıda, sağlık, su arıtma, gübre, yem sanayi ve endüstriyel üretimde çok önemli yer tutar. En yaygın kullanım alanı içme suyu arıtmasıdır. Çok iyi bir filtreleme ajanı olmasından ötürü, üretim proseslerinde istenmeyen malzemenin çöktürülerek ortamdan uzaklaştırılması işlemi için kullanılır.

Tarımda pH düzenleyici olarak toprağın mineral yönünden zenginleşmesini sağlar.

Sulfert, sahip olduğu Alüminyum Sülfat üretim tesisinde dünya standartlarında yüksek kalitede üretim yapmaktadır. Ürünlerimiz hem iç piyasada hem de dış piyasada Sulfert kalitesini benimsemiş onlarca müşterimiz tarafından güvenle ve memnuniyetle kullanılmaktadır.

Sulfert Kimya Sanayi A.Ş