Kükürt

Kükürt, eski çağlardan bu yana birçok amaç için kullanılmış kimyasal bir elementtir. Kimyasal sembolü “S” olan kükürt, saf kristal formunda ametal bir elementtir. 116 derecede erir, 445 derecede kaynar. Yanıcı ve patlayıcı özelliği vardır .

Günümüzde kükürt en yaygın olarak bilinen asit ve sülfirik asit üretiminde kullanılmaktadır. Kükürtün bunun haricindeki kullanım alanlarını gübre, ilaç, kozmetik, deri, temizlik ürünleri ve diğer birçok alan ile belirtilebilir. Kullanım alanlarına bakıldığında kükürtün canlı yaşamı için önemli bir element olduğu açıkça görülmektedir. İnsan vücudu ortalama günlük 1 gr. kükürte ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç bitkisel gıdalardan doğal yöntemlerle alınarak karşılanır. Dolayısı ile kükürt bitkiler için hayati önem taşıyan bir elementtir. Tarım için kükürtün önemini şöyledir;

  • Toprak PH’ını düşürür. Bu sayede toprağın kireç ve tuz gibi tortulaşmış yapısını çözerek toprağın kalitesini artırır.
  • Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini artırır ve toprağın organik madde yapısını iyileştirir.
  • Bitkinin temel besin ihtiyacı olan elementleri almasını sağlar.
  • Bitkinin kendi kükürt ihtiyacını karşılar.
  • Topraktaki mantar ve mantar türevli hastalıkları önler, giderir.

Gübre amaçlı kullanılan kükürtün yukarıdaki etkileri göstermesi için uygun formda ve miktarda olması gerekmektedir. Sulfert Kimya, geçmiş tecrübeleri ve Ar-Ge’ye dayanan kalite anlayışı ile tarım sektörü için en uygun olan formdaki kükürt alternatiflerini sağlamaktadır.

Mikronize Kükürt

Mikron; kelime anlamı olarak milimetrenin binde birine denk gelen ölçü birimidir. Mikronize ise malzemenin çok çok küçük toz haline getirilmiş şeklidir. Bu sayede ürünün yüzey alanı arttırılmış olur.

Tıpkı çaya atılan şekerin karıştırıldığında çabucak çözünmesi gibi, mikronize edilmiş kükürt de toprağın organik yapısına çok daha kısa sürede etki edecek ve alınmak istenilen sonucu hızlandıracaktır.

Toprakta PH düşürücü olarak bitkinin besin alması için son derece gerekli olmasının yanı sıra, bitkinin kendi beslenmesi için olmazsa olmaz bir elementtir. Kükürt kullanımı halinde gözle görülür verim artışı, erken hasat ve kalite artışı gözlenmektedir. Ayrıca bitkinin birçok hastalıktan korunmasına, mantar ve mildiyö hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur.

Genellikle ekim öncesi uygulanmakta olup, dekar başına 10 ila 40 kg olarak kullanılır. Uygun kullanım dozajı için profesyonel yardım almanız önerilir.

Bentonit Kükürt

Bentonit, volkanik kül veya tüf gibi maddelerin (kil) son derece küçük kristaller (mikronize) halindeki yumuşak formudur. Yüksek su emme kapasitesinden dolayı toz kükürtle özel yöntemlerle karıştırılarak elde edilen bentonit kükürt, kükürtün toprakta sulamaya bağlı olarak dereceli çözünmesine ve bitkinin yaşamı boyunca uygun miktarlarda kükürt almasına olanak sağlar.

Sulfertin özel çözümü olan SULPHERT SULPHUR BENTONIT, diğer taban gübreleri ile sorunsuz karışabilmekte ve her türlü gübreleme makinası ile uygulama yapılabilmektedir.

Sulfert, çiftçimizin ürettiği ürünlere göre en uygun çözümü sunmak adına 4 ayrı bentonit kükürt üretimi yapmaktadır.

Organik Bentonit

Bentonit, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden oluşan yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır. Bentonitin tarım için önemi içerisinde bulunan minerallerin bitki için doping etkisi yapmasıdır.

Bitki için gerekli inorganik mineralleri sağlayan bentonite, çeşitli yöntemlerle üretilen organik materyallerin (karbon içerikli) eklenmesi ile bitki için son derece uygun bir beslenme sağlanmış olur. Sulfert Kimya, organik bentonit üretiminde Türkiye’de uzmanlaşmış nadir firmalardandır.

Zinc Bentonit

Bentonitin çinko elementi yönünden güçlendirilmiş olan türüne çinko bentonit / zinc bentonit ismi verilir. Çinko yönünden besleyici değeri yüksek mahsulün üretiminde önemli besleyicilik sağlar.

Bakır Bentonit

Bentonitin bakır elementi yönünden güçlendirilmiş olan türüne bakır bentonit / cupper bentonit ismi verilir. Bakır yönünden besleyici değeri yüksek mahsulün üretiminde önemli besleyicilik sağlar.

Iron Bentonit

Bentonitin demir elementi yönünden güçlendirilmiş olan türüne demir bentonit ismi verilir. Demir yönünden besleyici değeri yüksek mahsulün üretiminde önemli besleyicilik sağlar.

Alüminyum Sülfat

Alüminyum sülfat alüminyum elementi ve sülfat kökü (kükürt ve oksijen) içeren bir kimyasal bileşiktir. Beyaz kristal yapıda ve nadiren doğada kendiliğinden oluşan bir maddedir. Endüstride ise Alüminyum hidroksitin sülfürik asit ile tepkimesi sonucu üretilir.

Alüminyum sülfat, tarih boyunca önemli bir bileşik olmuştur. Potasyum sülfat ile birlikte alüminyum sülfat ülkemizde şap ismi ile de bilinir. Gıda, sağlık, su arıtma, gübre, yem sanayi ve endüstriyel üretimde çok önemli yer tutar. En yaygın kullanım alanı içme suyu arıtmasıdır. Çok iyi bir filtreleme ajanı olmasından ötürü, üretim proseslerinde istenmeyen malzemenin çöktürülerek ortamdan uzaklaştırılması işlemi için kullanılır.

Tarımda pH düzenleyici olarak toprağın mineral yönünden zenginleşmesini sağlar.

Sulfert, sahip olduğu Alüminyum Sülfat üretim tesisinde dünya standartlarında yüksek kalitede üretim yapmaktadır. Ürünlerimiz hem iç piyasada hem de dış piyasada Sulfert kalitesini benimsemiş onlarca müşterimiz tarafından güvenle ve memnuniyetle kullanılmaktadır.

Demir Sülfat

Demir sülfat, demir elementi ve sülfat kökü (kükürt ve oksijen) içeren bir kimyasal bileşiktir. Yeşil kristal yapıdadır. Demir elementi tıpkı insan ve hayvan hayatındaki gibi bitkiler için kritik elementlerdendir. Bitkinin karbondioksit alıp oksijen vermesini sağlayan kısım olan klorofilin oluşması için demir olmazsa olmaz bir elementtir. Bitki demir ihtiyacını topraktan karşılayacak, eksikliği durumunda ise mahsulün gelişimi duracak, verimi azalacaktır. Demir sülfat, toprağa demir takviyesi gerekli olduğunda en uygun gübredir. Sülfert Kimya’nın sağladığı demir sülfat ürünü içeriğinde en az %20 demir barındırır. Bu sayede genç yapraklar ve yeni sürgünlerin demir ihtiyacı karşılanır. Aynı zamanda sülfat içeriği ile de bitkinin kükürt ihtiyacını karşılar.

NP/NPK

Ürün sayfası hazırlanıyor

Sulfert Kimya Sanayi A.Ş