Kompoze Sülfat

Kompoze gübreler aslında bir karışımı ifade etmektedir. Bitkinin en çok ihtiyaç duyduğu elementler olan azot (simgesi N), fostat (simgesi P) ve Potasyum (simgesi K) elementlerinin karışımı ile elde edilir. Bu karışımda ilgili elementin oranı % işareti ile gösterilir. Örneğin 15.15.15 şeklinde ifade edilen bir kompoze gübrenin 100 kilogramının 15 kilogramı azot, 15 kilogramı fosfat ve 15 kilogramı potasyumdur. Kompoze bir gübre kükürt ile takviye edilmiş ise bu gübreye kompoze kükürt ismi verilir. Sulfert kimya, çiftçinin mahsulüne en uygun oranda kükürt içeren kompoze gübre sağlamak konusunda ülke çapında uzman kuruluşlardandır.

Sulfert Kimya Sanayi A.Ş